تأیید اطلاعات

عنوان تاریخ برگزاری عملیات
آموزش طرح توجیهی، نرم افزار PVSYS , Retscreen،ومجوز اتصال به شبکه(قسمت سوم) ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۰
کارگاه نرم افزار دیزاین بیلدر Design Builder ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۰
طراحی سیستم خورشیدی، نصب عملی، تست و عیب یابی( قسمت دوم) ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۰
آموزش میدانی نور سنجی محیطی ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۰
کارگاه آموزش مقدماتی نرم افزار Ansys ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۰
کارگاه خانه هوشمند دوره مقدماتی ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۰
آموزش میدانی برداشت داده های اقلیمی محیطی ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۰
آشنایی سیستم خورشیدی و قطعات، قیمت گذاری و برند ها (قسمت اول) ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۰
کارگاه آموزش مقدماتی نرم افزار Carrier ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۰
کارگاه آموزش نرم افزار Revit Mep ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۰
مرحله بعد