تأیید اطلاعات

عنوان تاریخ برگزاری عملیات
بازدید علمی از ابنیه و بافت کاشان 2 روزه (7و8 اردیبهشت) ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۰
بازدید علمی از ابنیه و بافت کاشان 2 روزه (5و6اردیبهشت) ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۰
مرحله بعد