شیوه آدرس دهی مقالات

شیوه آدرس دهی مقالات

"ارسال شده در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ ۰۹:۴۷:۲۱" شیوه آدرس دهی مقالات پذیرش شده

قابل توجه دانشجویان و پژوهشگران محترم     

نظر به نمایه شدن مقالات پذیرش شده در پایگاه داده های علمی   ISC  و سیویلیکا ، ضروری است پژوهشگران محترم شیوه آدرس دهی ، ترتیب نام نویسندگان و نویسنده مسئول را با آئین نامه شیوه آدرس دهی موسسه و دانشگاه موردنظر هماهنگ نمایید. بدیهی است پس از صدور گواهی پذیرش امکان تغییر وجود ندارد.