برگزاری نمایشگاه تخصصی

برگزاری نمایشگاه تخصصی

"ارسال شده در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ ۱۲:۰۰:۳۵" برگزاری نمایشگاه تخصصی تجهیزات و تاسیسات ساختمانی 5 الی 8 اردیبهشت ماه 96 شرکت در نمایشگاه برای عموم آزاد است.

برگزاری نمایشگاه تخصصی تجهیزات و تاسیسات ساختمانی 5 الی 8 اردیبهشت ماه 96
شرکت در نمایشگاه برای عموم آزاد است.