برگزاری تورهای گردشگری همزمان با تاریخ های برگزاری کنفرانس

برگزاری تورهای گردشگری همزمان با تاریخ های برگزاری کنفرانس

"ارسال شده در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ ۱۱:۵۵:۵۶" در کنفرانس امسال تورهای گردشگری ویژه دانشجویان و اساتید و همچنین شرکت کنندگان در کنفرانس ملی معماری و انرژی برگزار می گردد .

در کنفرانس امسال تورهای گردشگری ویژه دانشجویان و اساتید و همچنین شرکت کنندگان در کنفرانس ملی معماری و انرژی برگزار می گردد این تور ها در اردیبهشت ماه و همزمان با ایام گلابگیری کاشان برگزار می شود که بدین وسیله از دوستاران دعوت به عمل می آید.
برای شرکت در تورهای گردشگری می بایست در سایت کنفرانس ثبت نام انجام گیرد.